Tag Archives: Извозва мебели от София

Товарен изхвърля мебели от апартамент София

Товарен изхвърля мебели от апартамент София

Екип изхвърля мебели от апартамент София и региона. Ниска цена за товарач, който изхвърля мебели от апартамент София. Рециклиране на мебели, според Кодекса за административните нарушения налага административно наказание. Размерът на глобата за физически лица е доста голям. Ето защо не се препоръчва да извадите стари мебели от апартамента и да ги поставите в близост […]

Обади се на Мобилна Станция...